استعداد یا تلاش؟(دکتر حوریه یحیایی)

استعداد یا تلاش؟(دکتر حوریه یحیایی)
شهریور 10, 1401
222 بازدید

حتما همه ی ما در بسیاری از خانوداه ها با جملاتی از قبیل فرزند من بسیار با استعداد است، او خیلی باهوش است یا او یک نابغه است روبرو شده ایم. البته فرهنگ یک جامعه و بسترهای تربیتی یک جامعه در میل افراد با چنین تفکرات بسیار حائز اهمیت است. از مسابقات استعداد یابی گرفته […]

حتما همه ی ما در بسیاری از خانوداه ها با جملاتی از قبیل فرزند من بسیار با استعداد است، او خیلی باهوش است یا او یک نابغه است روبرو شده ایم. البته فرهنگ یک جامعه و بسترهای تربیتی یک جامعه در میل افراد با چنین تفکرات بسیار حائز اهمیت است. از مسابقات استعداد یابی گرفته تا مدارسی با فاکتورهای استعداد یابی همه و همه به دنبال یک ژن خوب هستند تا آن را دلیلی برای موفقیت به حساب آورند. گویا این یک مسیر انکار ناپذیر در جامعه است تا فاکتور استعداد را بدین حد ، پر رنگ جلوه می دهد.

البته تفکر غالب در اکثر کشورهای در حال توسعه ، نتیجه گراست. قهرمان المپیک و گیرنده ی مدال نوبل برای همه جذاب اند، اما مسیر طی شده برای کسب آن برای کمتر فردی در جامعه جذاب است و از اینرو ارتباط مستقیم آن با استعداد ، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است و دقیقا به همین دلیل است که اکثریت مردم به دنبال آن هستند که همه چیز را به استعداد ارتباط دهند. اما در مقابل با حقیقتی روبرو هستیم که در برابر اثربخشی استعداد به عنوان تنها فاکتور موفقیت قد علم نموده است. افرادی با استعدادهای مشابه وجود دارند که هیچ وقت طعم موفقیت را نچشیده اند. گویا استعداد؛  تنها فاکتور حواس پرت کننده ای است که بتواند به عنوان یک سرپوش بر روی کم کاری ها، تلاش نکردن ها و روزمرگی های ما قرار گیرد. این برداشت ها از آن جا نشات می گیرد که نگاه ما به موفقیت به مثابه ی یک رویا است. در حالیکه موفقیت یک رویا نیست و چیزی شبیه هدف است. هدفی که بدون تلاش و پشتکار همراه با برنامه ریزی هرگز محقق نخواهد شد.
یادتان باشد ، تلاش تنها عاملی است که از طریق آن براحتی می توان خلاء وجودی استعداد را پر نمود. حتی در بسیاری از موارد دیده می شود که از آنجایی که نقش هوش در جوامع ، بالاخص جوامع در حال توسعه پررنگ شده است، یک خطای شناختی به وجود آورده است و در نهایت باعث شده است که افرادی که از نظر خودشان باهوش تلقی می‌شدند، کمتر تلاش کنند و به همان نسبت موفقیت کمتری را تجربه گر هستند.
یادمان باشد ، همیشه فرزندانمان نه برای داشتن استعداد بالاتر بلکه به علت تلاش بیشتر مورد تشویق قرار دهیم. کلمات در زندگی آینده ی فرزندانتان معجزه می کنند و می توانند تعیین کننده ی مسیر موفقیت شان باشند. از زدن برچسب چه از نوع مثبت و چه منفی به فرزندانتان به شدت بپرهیزید.
برچسب هایی چون «فرد با استعداد» و «فرد بی استعداد» آن قدر، قدرتمند عمل می کند که می تواند تعیین کننده ی سرنوشت افراد باشد. حتی برچسب «با استعداد» می تواند تبعات جبران ناپذیری را با خود به همراه داشته باشد. چرا که فرد با خیال راحت دست از تلاش کردن می کشد و در نهایت با شکست به فردی سرخورده تبدیل می شود. یادتان باشد ، این مهم است که بدانیم خود یا فرزندانمان در چه حوزه ای استعداد داریم ، چرا که براساس ماتریس ، تلاش و استعداد، چنانچه دو فاکتور استعداد و تلاش بتوانند در یک راستا و هم سو عمل نمایند، تضمین کنده ی رسیدن افراد به موفقیت خواهند بود.

منبع : تفاهم نیوز

دکتر حوریه یحیایی