فراموشی نسل ما تمامی ندارد(حسین یحیایی – مدیرمسوول)

فراموشی نسل ما تمامی ندارد(حسین یحیایی – مدیرمسوول)
آبان 3, 1401
44 بازدید

فراموشی نسل ما تمامی ندارد ، نسل ما چه راحت خود را به خواب زده اند ، انگار نه انگار ده ها هزار لاله خوش رنگ برای حفظ این آب وخاک پرپر شده اند ، جوان های که هیچ ادعایی نداشته اند، کوچه‏ هاى شهرما که هر کدام به نام شهیدى آذین شده، فراموشى نسل […]

فراموشی نسل ما تمامی ندارد ، نسل ما چه راحت خود را به خواب زده اند ، انگار نه انگار ده ها هزار لاله خوش رنگ برای حفظ این آب وخاک پرپر شده اند ، جوان های که هیچ ادعایی نداشته اند، کوچه‏ هاى شهرما که هر کدام به نام شهیدى آذین شده، فراموشى نسل ما را جار می ‏زند؛ آن گاه که از مرثیه خون شهید، تنها آهنگ پروازش را می ‏شنویم، آن گاه که در پس گریه ‏هاى مادر شهید،  و یا دلتنگی های تنها دخترشهید و یا سکوت همراه با بغض پدر شهید را می بینیم ، زبانى براى تسلى نداریم؛ جز مشتى واژه‏ هاى کلیشه ای؛ جز الفاظى که نشان بى‏دردى ماست.جزتاسف عمیق دردها،جز آه وحسرت به دل مانده .

شهدا رفتند  تا ما آسوده خاطر باشیم ،شهدا رفتند تا ما ماندن را دریابیم . فلسفه خون شهید، جز پیام روشن حرکت نیست؛ حال آنکه خیابان‏ هاى غبار گرفته در هجوم معصیت، منکرهای کوچک وبزرگ ،خون پرپرشده لاله ها سال‏هاست وجدان زمان را زیر سؤال برده است. بازارهاى مسخ شده مکاران دولتی و خصوصی در هیاهوى نان، سالیانى است حقیقت ایمان را به حراج گذاشته است.

یادمان باشد ، شهدا همیشه ناظر تاریخند ، به هوش باشیم که شهدا، چشم بیدار تاریخند و هر لحظه، در شهود زوایاى عمل ما. یادمان باشد، ما میراث دار حریم مردان بی ادعایی هستیم که رایحه معاد را در کالبد جهان دمیده ‏اند؛ شهدایى که مصداق بارز حضورند و تجلى آشکار هدایت نور.

یادمان باشد ، درهزارتوی زندگی مدیون شهدایم ،یادمان باشد ، شهدا رفتند تا ما آسوده بخوابیم، یادمان باشد ، راه دراز است و مقصد بلند! یادمان باشد ، امنیت این مرز وبوم را مدیون شهدا هستیم ،یادمان باشد، دانشگاه و درس وکلاس را مدیون شهدا هستیم .
یادمان باشد ، این جاده را چراغ خون شهدا روشن نگاه داشته تا ما به سلامت بگذریم!
یادمان باشد که شهدا، تاوان فراموشى خاک را به قیمت نفس‏ هایشان پرداختند؛ تا امروز من و تو، بر هم نهیب زنیم که دارد دیر می ‏شود. باید برخاست و صداى همیشه جارى شهیدان را دریافت که از مصدر عاشورا، ما را به حضورى پر رونق فرا می ‏خوانند.یادمان باشد که درحق شهدا بد کردیم .

 

حسین یحیایی – مدیرمسوول

منبع : نقش نیوز