بانک ملی تمرد می کند

بانک ملی تمرد می کند
آبان 14, 1401
43 بازدید

حل مشکلات کارآفرینان در پیچ و خم بروکراسی اداری شبیه به یک معجزه است. آقای رئیسی ، قبل و بعد از استقرار دولت سیزدهم دربازدیدهای استانی از کارخانجات ، واحدهای راکد و یا نیمه راکد ، همواره تاکید بر پیگیری و راه اندازی  و رفع موانع تولید را خواستاربودند. در این مدت ، شاهد راه […]

حل مشکلات کارآفرینان در پیچ و خم بروکراسی اداری شبیه به یک معجزه است. آقای رئیسی ، قبل و بعد از استقرار دولت سیزدهم دربازدیدهای استانی از کارخانجات ، واحدهای راکد و یا نیمه راکد ، همواره تاکید بر پیگیری و راه اندازی  و رفع موانع تولید را خواستاربودند. در این مدت ، شاهد راه اندازی صدها واحد راکد بوده ایم .استانداران و مسئولین قضایی و اقتصادی استانی نیز،همگام با رئیسجمهور بر رفع موانع تولید تاکید فراوان داشته اند، چرا که راه اندازی واحد های راکد موجب رونق اقتصادی در استان ها و کاهش نرخبیکاری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار روزنامه تفاهم ؛ یکی از واحدهایی که مسئولین استان گیلان در بازدیدها و مصاحبه های تلویزیونی ، مکرر و درجلسات کارگروه اقتصادی استانداری تاکید بر راه اندازی مجدد آن داشته اند ، شرکت ایحا گسترشمال می باشد ، که دیر زمانی بالغبر 200 نفر در آن مشغول به کار بودند .البته مدتی در تملک بانک ملی قرار داشت ، با تلاش و پیگیری های فراوان ، با همکاری مسئولیناستانی و در راس آن مسئولین قضایی ، خلع ید بانک ملی اخذ  گردید و برای راه اندازی مجدد در اختیار مالکین آن قرارگرفت .

حقیمدیرعامل ایحا گسترشمال درتماس با خبرخبرنگار ما افزود: با توجه به صدورمصوبات متقن وگویا ، در کارگروه رفع موانع تولیداستان که با حضوراستاندار، معاونین اقتصادی وزیرکشور، مسئولین استانی انجام شده ، متاسفانه تاکنون بانک ملی ، هیچ کدام ازمصوبات را تمکین نکرده و بنا بدلایل واهی ، خود را همچنان مالک واحد مذکور می داند و از راه اندازی مجدد آن جلوگیری می کند.

وی در ادامه ، ضمن تقدیر از استاندار گیلان که شخصا بعنوان نماینده عالی دولت اهتمام ویژه ای مبذول داشته اند تا واحد مذکور باقدرت احیا گردد و کارگران بیکارشده مجددا بکار باز گردند ، افزود: انتظار می رود ، با بی قانونی و عدم تمکین بانک ملی به مصوباتکارگروه اقتصادی استان مبنی براحیای واحد مذکور برخورد لازم انجام گردد ، تا با پیگیری جهادی شاهد رفع موانع تولید و رونق مجدداین واحد ارزشمند در شمال کشور باشیم و چنان گذشته ، درچرخه تولیدی این واحد حضور پررنگ کارگران زحمتکش گیلانی را شاهدباشیم .

منبع : تفاهم نیوز