اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

کسب و کار های استانی

مرجان آقاجان زاده هوشیار (بنیانگذار شرکت نگین تجارت فردوس)

مرجان آقاجان زاده هوشیار (بنیانگذار شرکت نگین تجارت فردوس)

خرداد 24, 1399

مرجان آقاجان زاده هوشیار بنیانگذار شرکت نگین تجارت فردوس بخش: صنعت نوین ساختمان تابلوی افتخارات: – انتخاب به عنوان 100کارآفرین برتر زن از طرف اتحادیه اروپا 2016 – لوح تقدیر خانه استاندارد1389 – لوح تقدیر از اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان زنجان – تندیس روبوکاپ دانشگاه آزاد اسلامی1395 – تندیس نشان استاندارد از […]

یونس ژائله (بنیانگذار شرکت شیرین عسل)

یونس ژائله (بنیانگذار شرکت شیرین عسل)

خرداد 24, 1399

یونس ژائله بنیانگذار شرکت شیرین عسل بخش: صنعت شیرینی و شکلات تابلوی افتخارات: – کارآفرین برتر سال 5831 – صنعتگر نمونه سال 5831توسط ریاست جمهوری – واحد نمونه استان آذربایجان شرقی 5835 – برند برتر صنایع شیرینی و شکلات به انتخاب مصرف کنندگان 5831 – دریافت تندیس نخبگان اقتصادی جهان اسلام از سوی مرکز تجارت […]

اسفندیار ایمان زاده (بنیانگذار شرکت تندیس و پیکره شهریار)

اسفندیار ایمان زاده (بنیانگذار شرکت تندیس و پیکره شهریار)

خرداد 24, 1399

اسفندیار ایمان زاده بنیانگذار شرکت تندیس و پیکره شهریار بخش: حجم سازی و معماری تابلوی افتخارات: – دریافت لوح تندیس کارآفرین برتر ملی در جشنواره کارآفرینان برتر ملی – کارآفرین برتر در جشنواره امیرکبیر از طرف سازمان کار و آموزش فنی و حرفهای استان تهران – کارآفرین برتر در جشنواره قهرمانان صنعت – کارآفرین برتر […]